הון אנוש (1999) בע״מ
03-5615676
כתובתנו: הארבעה 24, ת"ד 20038, תל-אביב 6120001
English שליחת קורות חיים

שלב ליווי רבעוני מתמשך – להגדלת הרווח הנקי:

לאחר רבעון בו מיושמים עקרונות שיטת הון אנוש, כאשר בכל רבעון עבודה – מבצעים מומחי חברתנו את שלבי העבודה הבאים:

מדידת תפוקות ליעדים באמצעות הפרמטרים שהוגדרו לכל עובד.

ניתוח תוצאות היעדים ביחס לתקופה הקודמת.

מתן דו"חות קברניטים ומנכ"ל ובכללם:

· דו"ח תוצאות המדידה התקופתית אל מול יעדי החברה.

· גיליון ההישגים התקופתיים האישי כל עובד.

· דו"ח מנהלים לריכוז תוצאות מחלקתיות.

· המלצות לעדכון שכר וקביעת סרגל תגמול תקופתי.

קיום כנס עובדים בו מושג שיפור במוטיבציה ומודעות העובדים ליעדי החברה.

קיום של מהלך הדרכה והטמעת השיטה בקרב עובדים חדשים.

מערכת השכר והמדדים האישיים מסייעים להנהלה להטמיע שינויים במדיניות.

אייקון שעות עבודה

ימי א׳-ה׳

08:00-16:00

אייקון מפהמפה

הארבעה 24, ת"ד 20038, תל-אביב 6120001

שינוי גודל גופנים
ניגודיות