הון אנוש (1999) בע״מ
03-5615676
כתובתנו: הארבעה 24, ת"ד 20038, תל-אביב 6120001
English שליחת קורות חיים

תפיסת ושיטת הון אנוש לשכר ותגמול

רוני איילון (מגר) –מנכ"ל הון אנוש בע"מ

ארגונים מוציאים חלק גדול מהכנסתם על שכר, בארגונים רבים הוצאות השכר מהוות יותר מ- 60% מהכנסות החברה.

בעולם של תחרות, ארגון מעוניין למקסם את התועלות מהעובד כנגד השקעה או הוצאה מינימאלית.

הארגון רוכש את יכולתו של העובד לפרק זמן נתון ומעוניין למקסם את תועלותיו באותו פרק זמן, דהיינו לקבל כמה שיותר תפוקות. לכן נוטה הארגון לפתח מערכות שכר שהן תלויות ביצועים, אך במציאות מרבית מערכות השכר אינן כאלו. מערכת השכר יכולה להוות כלי תקשורת, המשדרת לעובדים מה חשוב לחברה ומה היא מעריכה. בפועל מעטים הארגונים בהם ההנהלה אכן עושה שימוש במערכת השכר ככלי לקידום המטרות העסקיות, ורק במקרים מעטים בוחנת ההנהלה את איכות מערכת השכר ככלי לקידום מטרות ההנהלה.

כתוצאה מכך נפגעת היכולת התחרותית והיציבות העסקית של הארגון לטווח ארוך. לארגון אין משאבים להשקיע בטווח הארוך שלו אלא אם הוא מצליח למכור את המוצרים או השירותים שלו במחירים שמאפשרים שולי רווח גבוהים על אף השכר. שיטת מערכת השכר שאותה פיתחה הון אנוש היא מערכת מוטיבציונית. מטרת המערכת להביא להלימה בין מבנה השכר להתחייבויות העסקיות של הארגון מצד אחד והתחייבויות המקצועיות של העובד מצד שני.

מבחינה פסיכולוגית- המוטיבציה הטבעית של הארגון והעובד היא להביא לוודאות וליציבות מקסימאלית. העובד מנסה לקשור את השכר במרכיבים שאינם תלויי ביצועים, כמו למשל ותק, השכלה, ניסיון, הסכמי שכר וכדומה. קשירת השכר לתגמול כגון אלה גורם לכך שהעובד אינו נדרש להתפתח מבחינה מקצועית כל הזמן אלא להישרד. יותר מזה לעתים העובד עושה זאת על חשבון אפשרות להגשמה עצמית מכיוון שמערכת התגמול לא מעודדת נטילת סיכונים מצד העובד.

לנו יש את הכלים הממוחשבים שמאפשרים תפעול שונה של מערכת השכר. לא יתכן שמערכת השכר תהיה חד-צדדית.

גם לעובד אחריות לביטחון הקיומי של הארגון כי בטחון זה יחד עם הצלחת הארגון יבטיחו בטחון קיומי ושיפור באיכות חייו של העובד.

התפיסה המוטיבציונית של הון אנוש מבוססת על ההנחה שניתן לחבר בין הצרכים של העובד לצרכים של הארגון ע"י יצירת מדדי הצלחה לעובדים שימדדו אחת לתקופה (בדרך כלל רבעון). מדידה זו אמורה ליצור מוטיבציה בקרב העובדים ולהראות שיפור ביחס למדידה הקודמת.

אייקון שעות עבודה

ימי א׳-ה׳

08:00-16:00

אייקון מפהמפה

הארבעה 24, ת"ד 20038, תל-אביב 6120001

שינוי גודל גופנים
ניגודיות