תור הזהב לתפקיד מנהל כספים

 

העשור האחרון היטיב מאוד עם הסטאטוס של מנהלי הכספים. ארגונים רבים הפנימו את חשיבותם הרבה ואת תרומתם לחוזקו של הארגון ולכן בארגונים רבים מנהל כספים הוא יד ימינו של המנכ"ל, איש סודו ולא אחת בעל התפקיד שעל פיו יישק דבר. השינוי התפיסתי בחשיבותם של אנשי כספים איכותיים החל לתפוס תאוצה עם החלתה של מדיניות ה- SOX בתחילת העשור הקודם.

על יוקרה ולקיחת חלק במשהו גדול יותר

את התפקיד מנהל כספים אופפת כיום הילה זוהרת הרבה יותר מבעבר, בו נחשבו לפקידים אפורים שאינם יותר מחותמת הגומי של ההנהלה. שינויים מבניים וארגוניים כגון מדיניות ה- SOX, המעבר למערכות ניהול מסוג ERP ועוד העלו את מנהל הכספים מתאו הקט למרכז קבלת ההחלטות האסטרטגיות של הארגון. לחיזוק מעמד זה, גם המשבר הכלכלי שפקד את העולם בשנת 2008 תרם רבות, משבר ממנו ארגונים רבים לא התאוששו ואלו התאוששו יצאו מחוזקים ומחושלים יותר להתמודד עם מצבי שוק מורכבים.

קווים "הירואיים" לדמותו של מנהל כספים בארגון

מנהל הכספים נתפס כאדם המודע לכל הסעיפים התקציביים של הארגון, ויחד עם כישורים כגון יכולת ניתוח מצבי שוק שונים וביצוע הערכות המתבססות על ניסיון עבר או הפקת לקחים מההיסטוריה ביכולתו לנווט את החברה החוצה ממצבי משבר או ממצבים מורכבים אחרים. הילת "סופרמן" זו אינה מופרכת; חלק ניכר מהארגונים ששרדו את המשברים עשו זאת הודות לקבלת החלטות אסטרטגית נכונה לארגון שנעשתה על ידי אנשי הכספים או בעצתם. מסיבה זו מנהל כספים לרוב ייחשב ליד ימין של מנהלי הארגון והינו חלק בלתי נפרד מכל צעד קריטי של החברה או הארגון.

עליית קרנן של הסבות מקצועיות

מתוך הראייה המחודשת של האפשרויות הגלומות במקצוע מנהל כספים – הן מבחינת יוקרה ומעמד והן מבחינת אפשרויות תעסוקתיות ויכולת קידום בארגון, החלה להירשם תנועה ערה יותר של הסבות מקצועיות. לא רק מנהלי חשבונות או אנשי כספים בדרגים הבינוניים והנמוכים אלא גם בעלי מקצועות ללא זיקה ישירה לתחום, או בעלי זיקה עקיפה כגון עורכי דין וכלכלנים. במגזרים שלמים, שילוב לימודים אקדמיים בתחומים שונים עם ניהול כספים בכיר מהווה יתרון עצום ומבטיח השתלבות מהירה יותר בתחום וקבלת הזדמנויות תעסוקתיות גדולות ואיכותיות יותר. לכן, ניתן לראות כמות גדולה יותר של הסבות מקצועיות, במיוחד כאשר עושים השוואה עם עשורים קודמים.

לסיכום

התפקיד של מנהלי הכספים אכן חווה את תור הזהב שלו מבחינות רבות; ברמת תנאי ההעסקה ניכר כי תמחורם עלה מאוד והם נמנים על מקבלי השכר הגבוהים בארגון, ברמת היוקרה והמעמד בארגון גם כן חלה עלייה חדה. בחירתם של אנשי מפתח רבים לבצע הסבה מקצועית לתחום ניהול הכספים בכדי ליהנות מעולם חדש של אפשרויות עבודה מגוונות ו/או אפשרויות קידום מרחיקות לכת בתוך הארגון מחזקת השערות אלו. ללא כל צל של ספק, להיות מנהל כספים כיום מציע הילה חדשה שלא הייתה בעבר – אך הילה זו מגיעה עם עבודה מאומצת ויעידו מנהלי כספים רבים – מאתגרת, מרתקת ומשתלמת.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סניף תל אביב -   הארבעה 24,  61200, ת"ד 20038        
טלפונים: 5615676  - 03 , 6242929 - 03     פקס :7256247 - 03
 
 
 
סניף חיפה - סתוונית 8
 טלפון : 077-7824750 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------קישורים-------------------------------------------------------------------------------------------