שלב ליווי רבעוני - מנהל כספים

 

שלב ליווי רבעוני מתמשך - להגדלת הרווח הנקי:


לאחר רבעון בו מיושמים עקרונות שיטת הון אנוש, כאשר בכל רבעון עבודה - מבצעים מומחי חברתנו את שלבי העבודה הבאים:

  • מדידת תפוקות ליעדים באמצעות הפרמטרים שהוגדרו לכל עובד.

  • ניתוח תוצאות היעדים ביחס לתקופה הקודמת. 

  • מתן דו"חות קברניטים ומנכ"ל ובכללם:
· דו"ח תוצאות המדידה התקופתית אל מול יעדי החברה.
· גיליון ההישגים התקופתיים האישי כל עובד.
· דו"ח מנהלים לריכוז תוצאות מחלקתיות.
· המלצות לעדכון שכר וקביעת סרגל תגמול תקופתי.

  • קיום כנס עובדים בו מושג שיפור במוטיבציה ומודעות העובדים ליעדי החברה. 

  • קיום של מהלך הדרכה והטמעת השיטה בקרב עובדים חדשים.

  • מערכת השכר והמדדים האישיים מסייעים להנהלה להטמיע שינויים במדיניות.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סניף תל אביב -   הארבעה 24,  61200, ת"ד 20038        
טלפונים: 5615676  - 03 , 6242929 - 03     פקס :7256247 - 03
 
 
 
סניף חיפה - סתוונית 8
 טלפון : 077-7824750 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------קישורים-------------------------------------------------------------------------------------------