על חשיבותו האסטרטגית של סמנכ"ל כספים בארגון

 
 
 
 
 
 
סמנכ"ל כספים נחשב לאחד מתפקידי המפתח כיום בארגונים, ונחשב כ"שיא הקרירה" אליו שואפים להגיע רואי חשבון. סמנכ"ל הכספים אחראי מתוקף תפקידו על ניהול המשאב החשוב ביותר של הארגון – הכסף -  על כל המשתמע מכך. בקרה על הכנסות והוצאות תוך דגש להקטנת ההוצאות, בקרה תקציבית, בקרה על מיסים, בקרה על עבודת רואי החשבון ומנהלי החשבונות של הארגון וכמובן הכנות לביקורות חיצוניות – כל אלו הם דגימות בלבד ממכלול התפקיד של סמנכ"ל כספים.

בארגונים רבים אחראי סמנכ"ל הכספים על פיתוח עיסקי ועל הסכמים חדשים בהיותו האיש המבין ב"ביזניס".

תפקיד סמנכ"ל הכספים עבר שינוי תדמיתי ותפיסתי נרחב בשנים האחרונות, ומאיש צללים הפך סמנכ"ל הכספים למקבל החלטות מרכזי, יד ימינו של המנכ"ל ובעל התפקיד שייקבע במובנים רבים את עתידו של הארגון והאם יוכל לשרוד במצבים שונים. כיצד התפתח התפקיד מאיש צללים לדמות כה מרכזית ואסטרטגית בארגון?

סמנכ"ל כספים – שינוי תפיסתי אמיתי

הבנת חשיבותו של סמנכ"ל כספים בארגון קשורה גם בנסיבות מצערות יותר – בחינת ההיסטוריה של עולם העסקים ולמידת מקרים בהם סמנכ"לי כספים או בכירים אחרים בתחום הכספים הביאו לנפילת הארגון עקב ניהול כספים לקוי ובמקרים קיצונים אף מעילות. הדוגמה האחרונה לארגון שכזה הינה נפילתה של חברת האנרגיה הגדולה אנרון בארה"ב עקב מעילות וניהול כספים לקוי. בעקבות מקרה אנרון הופקו לקחים רבים בתחום של הנהלת החשבונות וניהול תזרים המזומנים והפקת הלקחים המפורסמת ביותר הינה מדיניות ה- SOX, אותה מדיניות שנוסדה על ידי שני הסנאטורים האמריקניים סרוונטס ואוקסלי שעל שמם גם היא מכונה. מדיניות זו למעשה מטילה את האחריות המלאה על ניהול הכספים על מנהלי החברה ועל כן דורשת בקרה ארגונית מדוקדקת יותר ומעקב על כל אגורה הנכנסת או יוצאת מהארגון.

משמעות השינוי

על אף שמדובר במערכת ביורוקראטית להפליא הדורשת מארגונים רבים תהליכי שינוי מרחיקי לכת הכוללים גם שינויים בכוח אדם ותהליכי עבודה. על מנהלי כספים לא רק לנהל ולפקח על התהליך אלא גם מנכ"ל החברה מעורב כל העת, במיוחד כאשר מעורבים סכומי כסף גדולים בתהליך. ניתן בהחלט לומר כי הכנסת מדיניות ה- SOX שינתה במעט את יכולת ההשפעה של מנהלי כספים אך למעשה התהליך נועד לרסן ולווסת את כל התהליכים הקשורים במשאבי הארגון.

סמנכ"ל הכספים נדרש לסייע לחברה בעיתות משבר, ולא אחת השאלה בדבר שרידותה של חברה תלויה בתהליך קבלת ההחלטות של סמנכ"ל הכספים. בקרה תקציבית, קיצוצים, פיטורי עובדים – החלטות אלו מתקבלות רק לאחר התערבותו של סמנכ"ל כספים בתהליך. מסיבה זו אין ארגון יכול להתקיים ללא סמנכ"ל כספים מקצועי ומנוסה, שגדל בתחום הכספים והספיק לחוות סוגים שונים של ארגונים. הניסיון המצטבר בארגונים השונים יחד עם לקחים ממשברים אחרים הם ההופכים את סמנכ"ל הכספים לנכס אמיתי לארגון. בעולם העסקים של היום, הגעה למשרה זו הינה שאיפתם של אנשי כספים רבים המבינים את גודל האחריות וחשיבות התפקיד.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סניף תל אביב -   הארבעה 24,  61200, ת"ד 20038        
טלפונים: 5615676  - 03 , 6242929 - 03     פקס :7256247 - 03
 
 
 
סניף חיפה - סתוונית 8
 טלפון : 077-7824750 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------קישורים-------------------------------------------------------------------------------------------