מנהלת חשבונות והפלייה בתחום

 

 מנהלת חשבונות עדיין מרוויחה פחות מעמיתה מנהל החשבונות

הנושא של הפרשי שכר בן גברים ונשים במקצועות שונים ממשיך להעסיק רבות גם גופים מחקריים וגם גופים שמטרתם קידום מעמד האישה וניסיון למחוק את האפליה. לצערנו, גם בשנת 2011 במגזרים רבים במשק ישנו הפרש בשכר בין גברים ונשים העוסקים באותו המקצוע, ואפילו העובדים באותו הארגון כשכמעט בכל הפעמים מדובר בהפרש לטובת הגברים. גם בתחום הנהלת החשבונות ניתן לראות כי פערי השכר קיימים. אז מדוע גם כיום, מנהלת חשבונות מרוויחה פחות ממנהל חשבונות? במאמר זה נסקור מעט את נושא פערי השכר והתפיסות השונות של המעסיקים לגבי העסקת נשים כשאנו נתמקד בתחום הנהלת החשבונות כדוגמא.

תפיסת העובדת כפחות זמינה

ממחקרים שנעשו בנושא, ניכר כי גם כיום הסיבה המרכזית להפרשים בין שכר נשים ושכר גברים הוא תפיסתם של המעסיקים לגבי זמינותה של העובדת לעומת מקבילה. נשים, במיוחד אמהות, נתפסות עדיין כעובדות פחות זמינות למרות המחקרים שהוכיחו את ההפך. מאחר והן יכולות לתת למשרד פחות שעות מקרין הנושא על תפוקתן – בעוד מחקרים דווקא הוכיחו כי מנהלת חשבונות העובדת שעתיים פחות ממנהל באותו התפקיד מצליחה לבצע את עבודתה עדיין פי 2 ולקחת עם עצמה עוד מטלות משרדיות, וזאת חרף העובדה שהיא לכאורה נמצאת פחות שעות במשרד. אמהות נחשבות לעובדות "לא מרוכזות בעבודה, החושבות רק על משפחתן" ותפיסה זו למרבה ההפתעה עוד נפוצה למדי. המעסיק הישראלי כמקבילו האמריקני, בוחן את יעילות עובדיו לא על פי התפוקה אלא על פי נוכחותם בפועל, גם בחברות הייטק וגם בתחומים אחרים בתעשייה.

נשים בתפקידים בכירים בעולם הנהלת החשבונות

למרות שבארגונים רבים מעסיקים מנהלת חשבונות ראשית, מנהלות כספים ועוד בעלות תפקידים מרכזיים ורבי השפעה מתחום הכספים והנהלת החשבונות, גם בדירוג הבכיר ישנו הפרש ניכר בין משכורת מנהל למשכורת מנהלת. המגמה המעניינת של תפיסה שגויה לגבי הצורך של המעסיק "לפצות עצמו" על שהוא מעסיק עובדת לא זמינה, המשקיעה פחות שעות ועשויה להיעדר לעתים קרובות (בעקבות לידת ילד,  מחלת ילד, הוצאת הילד מהגן ועוד) ממשיכה בכל דרג – גם בדרג הבכיר וזאת למרות שבעידן האינטרנט המהיר, ההייטק והאייפון עובדים בתחום הכספים והנהלת החשבונות בהחלט יכולים לעבוד גם מהבית ולכן כבר אין צורך בנוכחות מלאה במשרד עצמו בכדי שהעבודה תתבצע.

ומה אומר החוק?

באופן חד משמעי החוק אוסר על אפליית שכר בין גברים ונשים בעובדים באותו התפקיד ובאותם התנאים. הקושי מתחיל בכך שמנהלות חשבונות רבות חוששות להתלונן או לפנות לערכאה משפטית מתוך חשש שמא תתויגנה כ"עושות צרות" והדבר עשוי להשפיע הן על העסקתן והן על יכולת הקידום שלהן בתוך הארגון. המודעות לדבר החוק קיימת – וניכר כי רק חשש זה הוא המונע מנשים את הגשת התלונה למרות שאן ספק שאם יותר נשים היו עושות מהלך זה – כך גם מעסיקים היו מפלים פחות בשכר.

במקרים בהם יש חשש לאפליה, ניתן לפנות לגוף המרכז את הנושא-  

נציבות שוויון הזדמנות בעבודה במשרד התמ"ת- משרד התעשייה המסחר והתעסוקה  

טלפון: 037347214   mit-ta@moital.gov.il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סניף תל אביב -   הארבעה 24,  61200, ת"ד 20038        
טלפונים: 5615676  - 03 , 6242929 - 03     פקס :7256247 - 03
 
 
 
סניף חיפה - סתוונית 8
 טלפון : 077-7824750 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------קישורים-------------------------------------------------------------------------------------------