מחירון תגמול - תמרוץ , מוטיבציה לעובדי אגף כספים

 

מחירון לתגמול והערכת עובדי כספים בשיטת הון אנושתוצרתדירות ביצועשיטת
הון אנוש חלקית מחיר לעובד
שיטת
הון אנוש מלאה מחיר לעובד
ניתוח עיסוק ראשוני בתוכנת "נעה"חד פעמי וזהה לעובדים באותו סוג עיסוק500 ₪ 
ניתוח עיסוק מלא בתוכנת "נעה"חד פעמי וזהה לעובדים באותו סוג עיסוק 950 ₪
מורכבות עיסוקחד פעמי וזהה לעובדים באותו סוג עיסוק 275 ₪
בניית דו"ח מדדי הצלחה לעובדחד פעמי וזהה לעובדים באותו סוג עיסוק4 מדדים 385 ₪10 מדדים 870 ₪
בניית דוח מדדי הצלחה למחלקהעבור כל עובד במחלקה 275 ₪
הערכת ביצוע עצמית על ידי המנהללכל עובד-רבעוני/ חצי שנתי/ שנתי 185 ₪
הערכת ביצוע עצמית על ידי הון אנושלכל עובד-רבעוני/ חצי שנתי/ שנתי (285 ₪ )
הערכת ביצוע ממונה על ידי מנהללכל עובד-רבעוני/ חצי שנתי/ שנתי275 ₪  275 ₪
מדידה תקופתית כולל חישוב גידול ברווחיות ובונוסיםרבעוני/ חצי שנתי/ שנתי500 ₪870 ₪
סה"כ  1660 ₪ 3700 ₪


  • בתפקידים בכירים בשכר מעל 10,000 ₪ ברוטו – העלות לכל סעיף גבוהה ב 40%.
  • עלות ישום השיטה הינה רלוונטית בעבור 8 עובדים ויותר.
  • עלות ישום לבודדים גבוהה ב 40%.
  • עבודה הדורשת נסיעות-המחירים לאזור תל אביב.
  • המחירים אינם כוללים מע"מ.
  • הון אנוש שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים מעת לעת. 
  • הצעת מחיר ללקוח היא המחייבת למשך 30 יום.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סניף תל אביב -   הארבעה 24,  61200, ת"ד 20038        
טלפונים: 5615676  - 03 , 6242929 - 03     פקס :7256247 - 03
 
 
 
סניף חיפה - סתוונית 8
 טלפון : 077-7824750 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------קישורים-------------------------------------------------------------------------------------------