מחירון אבחון השמה - מנהל כספים , רואה חשבון , חשב שכר , מנהל חשבונות

 

מחירון הון אנוש לאבחון והשמת מנהלי כספים ומנהלי חשבונות וחשבי שכר


תוצר 
הערות 
עלות
השמה הכוללת עד 3 אבחונים וחודשיים אחריות
תשלום מקדמה 10% מההשמה
משכורת אחת
השמה הכוללת עד 10 אבחונים 
לאיתור 2 מועמדים איכותיים ו- 3 חודשי אחריות  
תשלום מקדמה 20% מההשמה
100% מהשכר עלות למעביד
אבחון אישיותי קצר:
אמינות - יכולת
(אמינות ויכולת בלבד ללא פירוט)
285 ש"ח
אבחון אישיותי מקיף כאשר קיים ניתוח עיסוק
כולל אמינות ו- 10-12 תכונות
950 ש"ח
אבחון אישיותי מקיף כולל הכנת ניתוח עיסוק
כולל ניתוח עיסוק, אמינות ו- 10-12 תכונות
1500 ש"ח
אבחון מקצועי בתכנת "נעה"
אפשרי כאשר קיים ניתוח עיסוק מלא
285 ש"ח
בניית ניתוח עיסוק מלא
 
950 ש"ח
ניתוח עיסוק ראשוני לסקר חיוניות תפקידים
 
500 ש"ח
מיון עד 500 קורות חיים ראשונים
 
1500 ש"ח
מיון 100 קו"ח נוספים מעבר למסוכם בהסכם השמה
 
300 ש"ח
חישוב השכר המגיע
לתפקיד שבוצע עבורו ניתוח עיסוק מלא
950 ש"ח
מבחן הנהלת חשבונות
 
100 ש"ח

  • מחיר מינימאלי להשמה במסלול 3 אבחונים = 6,000 ₪.
  • מחיר מינימאלי להשמה במסלול 10 אבחונים = 7,000 ₪.
  • בתפקידים בכירים בשכר מעל 10,000 ₪ ברוטו – העלות לכל סעיף גבוהה ב 40%.
  • עלות האבחונים הינה רלוונטית בעבור 3 אבחונים ויותר.
  • עלות 1 - 2 אבחונים בודדים גבוהה ב 40%.
  • עבודה הדורשת נסיעות-המחירים לאזור תל אביב.
  • המחירים אינם כוללים מע"מ.
  • הון אנוש שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים מעת לעת. 
  • הצעת מחיר ללקוח הינה המחייבת ובתוקף למשך 30 יום.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סניף תל אביב -   הארבעה 24,  61200, ת"ד 20038        
טלפונים: 5615676  - 03 , 6242929 - 03     פקס :7256247 - 03
 
 
 
סניף חיפה - סתוונית 8
 טלפון : 077-7824750 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------קישורים-------------------------------------------------------------------------------------------