חשיבותם של הרצאות וקורסי העשרה עבור מנהלי כספים בארגון

 

הדרכות ארגוניות וקורסי העשרה הפכו מזמן לאבן יסוד בתהליך בריא של פיתוח ארגוני. ביצוע הדרכות אף הפך לאחר ממרכיבי תקני איכות בינלאומיים כגון ISO, ולא בכדי. מסיבה זו ארגונים רבים הרואים את הפוטנציאל העצום בהעשרת העובדים ובכך שהעשרה זו באה לידי ביטוי בתפקוד מוצלח ויעיל יותר של העובדים משקיעים תקציבים להדרכות והעשרות, כאשר מנהלי כספים הם חלק בלתי נפרד מאותה שידרה ניהולית בארגון. כיצד אם כן מתבטאת החשיבות של אותם קורסי העשרה עבור מנהלי הכספים בארגון?

לשבור את הפרדיגמה או מדוע חשוב למנהלי כספים לצאת מהקופסה

בהגדרה כללית, פרדיגמה היא תבנית חשיבתית במסגרתו של תחום מדעי. בהקשר של מדעי הניהול הארגוני, מייצגת הפרדיגמה את תבניות החשיבה השגרתיות בהן משתמשים לצורך קבלת ההחלטות היומיומיות במסגרת כל סוג של תפקיד בארגון. השינוי התפיסתי לגבי הפרדיגמה החל לפני כמה עשורים, לאחר ההכרה בכך שלמעשה מרבית ההתפתחויות המדעיות המרשימות ביותר הגיעו בעקבות התהליך ההפוך – שבירת הפרדיגמה וחשיבה מחוץ לקופסה. רעיון זה אומץ גם בהקשר של מדעי הניהול הארגוני, וכיום דינמיקה ארגונית וחדשנות מיוחסות בעיקר לעידוד של חשיבה מחוץ לקופסה ולאו דווקא על פי התבניות שהונחינו לאמץ.

גם בתחום הכספים יש מקום רב ליצירתיות וחדשנות שמקורן בשבירת הפרדיגמה. מנהלי כספים רבים מוצאים עצמם בעמדת קבלת החלטות קריטית לארגון, ולא אחת בכדי לסייע לארגון לצוף במים סוערים הם נדרשים לפתרון לא שגרתי ושלא תמיד ניתן למוצאו דווקא במסגרת תבניות החשיבה שסיגלו במהלך לימודיהם או עבודתם הקודמת. על כן, הדרכות והעשרות המעודדות חשיבה יצירתית ושבירת פרדיגמות בהחלט יכולות לסייע גם למנהלי הכספים בשיפור יכולת קבלת ההחלטות, לטובת הארגון כולו.

מנהלי כספים וראיה מערכתית כוללת של הארגון

כפי שנאמר קודם לכן, מנהלי הכספים הם חלק חיוני במיוחד במערכת קבלת ההחלטות האסטרטגית של הארגון. לעתים קרובות עתיד הארגון נשען על ההחלטות שלהם, ולעתים הם היחידים המסוגלים להתנגד גם להחלטות המנכ"ל ולהניע את הארגון לפעולות לא קלות שמטרתן הישרדותו גם בתנאי שוק קשים כגון מיתון כלכלי ומשברים. ומסיבה זו חשוב כי מנהלי כספים יהיו בעלי ראייה מערכתית כוללת של הארגון ויכירו אותו על בוריו – הכרת הארגון והבנתו היא הסוד לניהולו הנכון.

קורסים והעשרות המעודדים את הכרת הארגון לרוחבו והבנת כל אחד ואחד מהפונקציות המרכיבות אותו יכולים לסייע רבות למנהלי כספים בתהליך קבלת ההחלטות שלהם, שלו השפעה מכרעת על כל אחד ואחד מאגפי הארגון ומרכיביו. לעתים קרובות קבלת ההחלטות הנדרשת אינה פשוטה ומצריכה חשיבה מורכבת תוך הפעלת שיקול דעת רציונאלי קר ומחושב, אך הודות להכרת הארגון וצרכיו בצורה הטובה ביותר גם כאשר נדרש תהליך לא קל זה, ההחלטות עשויות להיות שונות בתכלית ולהתבסס על יותר פרמטרים מאשר רק נתונים כמותיים קרים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סניף תל אביב -   הארבעה 24,  61200, ת"ד 20038        
טלפונים: 5615676  - 03 , 6242929 - 03     פקס :7256247 - 03
 
 
 
סניף חיפה - סתוונית 8
 טלפון : 077-7824750 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------קישורים-------------------------------------------------------------------------------------------